Beslut om projektstöd fördröjt

Beslut om projektstöd fördröjt

På grund av det höga söktrycket på InfraSweden2030:s senaste utlysning har beslutet från Vinnova om vilka ansökningar som får stöd blivit något fördröjt.

Vinnova har som målsättning att ge besked i slutet av vecka 16.

 

Nästa utlysning från InfraSweden2030 öppnar i september och stänger i november 2018. Projektstart väntas i början av 2019.