Naturvårdsverkets Tävling Transformativ Infrastruktur - Innovation för nollutsläpp är nu avgjord och vinnarna utsågs under Almedalsveckan i Visby. I tävlingen arbetade lagen för att svara på frågan: "Hur skulle Öresundsbron byggas 2045, helt utan utsläpp av växthusgaser?" Tävlingens två lag, båda från InfraSweden2030, vann i varsin...

Välkommen till InfraSweden2030:s innovationsseminarium! Hur får vi fram de innovationer inom transportinfrastruktur som behövs för att nå klimatmålen? I början av hösten arrangerar InfraSweden2030 innovationsseminarier på tre orter för att stimulera till kreativa samarbeten och intressanta ansökningar i den kommande utlysningen. Syftet med innovationsseminarierna är identifiera och...

Välkommen till InfraSweden2030:s innovationsseminarium! Innovationer inom tillståndsbedömning och drift & underhåll av transportinfrastrukturen Under våren arrangerar InfraSweden2030 ett antal innovationsseminarier kopplat till programmets fem fokusområden. Syftet med innovationsseminarierna är identifiera och diskutera de viktigaste utmaningarna inom området och resonera kring innovationer som kan lösa dem. Seminarierna ger också...

Vinterns utlysning från Vinnova och InfraSweden2030 hade högt söktryck. Hela budgeten blev intecknad med stöd till 27 innovationsprojekt runtom i Sverige. Alla projekt som fått stöd kommer snart synas på Vinnovas webbsida, och såklart på www.infrasweden2030.se. Projekten behandlar allt från innovation inom automation och autonoma fordon,...

Fossilfria transporter, städer utan fordonstrafik och en järnväg man alltid kan lita på. Det var några av de förslag som deltagarna lyfte vid det öppna hus som InfraSweden2030 nyligen arrangerade i Stockholm.   [caption id="attachment_17003" align="alignleft" width="300"] Öppet hus 2018 tog plats på Näringslivets Hus i Stockholm.[/caption] Hur...

  Välkommen till InfraSweden2030:s innovationsseminarium! Produktivitetsfrämjande åtgärder för framtidens infrastruktur – produkter och processer I juni 2018 öppnar InfraSweden2030:s nästa utlysning för att erhålla en konkurrenskraftig svensk transportinfrastruktur som möjliggör klimatneutrala transporter som möter samhällets ekonomiska och sociala utmaningar. Det är en bred utlysning över alla fem...

Vinterns utlysning från InfraSweden2030, Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur, är nu stängd. Vi fick in 67 projektansökningar, med en totalbudget på 100 miljoner SEK. Nu börjar bedömningsprocessen hos Vinnova för att se vilka projekt som kommer få stöd via denna utlsyning, som omfattade 36...

Framtidens transportinfrastruktur Årets öppet hus har temat den framtida transportinfrastrukturen. Kom och ta reda på var forskningsfronten ligger och var med och diskutera branschens utmaningar och möjligheter. 13:30 - 14:00   Registrering 14:00 - 15:00   Program Transportinfrastrukturens roll i samhällsutvecklingen, Svante Hagman, ordförande i styrelsen för Sveriges Byggindustrier. Vilken roll...

Har du stora eller små idéer kring hur Sveriges framtida transportinfrastruktur kan bli mer klimatsmart och hållbar? Detta är tävlingen där studenter kan göra skillnad genom att inspirera oss med nya idéer på verkliga utmaningar. Det bästa bidraget vinner 25.000 kronor och titeln Infra Awards Talent...