logo
We are an amazing agency
The term minimalism is also used to describe a trend in design and architecture where in the subject is reduced to its necessary.
Read More →

Har du stora eller små idéer kring hur Sveriges framtida transportinfrastruktur kan bli mer klimatsmart och hållbar? Detta är tävlingen där studenter kan göra skillnad genom att inspirera oss med nya idéer på verkliga utmaningar. Det bästa bidraget vinner 25.000 kronor och titeln Infra Awards Talent...

InfraSweden2030 öppnar nu sin största och bredaste utlysning sedan programmet startades. Fram till i februari 2018 kan pengar sökas för innovativa och konkurrenskraftiga lösningar som bidrar till en resurseffektiv transportinfrastruktur som är både miljömässigt och socialt hållbar. För att öka intresset för utlysningen hålls fem informations-...

Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur Utlysningen täcker samtliga fokusområden och gäller genomförbarhetsstudier samt mindre och större FOI-projekt. Utlysningen gäller innovativa och konkurrenskraftiga lösningar som bidrar till en resurseffektiv transportinfrastruktur, som är både miljömässigt och socialt hållbar. InfraSweden2030 efterfrågar projekt som sammanlänkar transportinfrastruktur med informationsstruktur...

28 september 2017, kl 14:00 - 16:00. Dome of Visions, KTH, Valhallavägen 79 Kom och mingla med oss, våra projektledare och andra branschkollegor! Innovation föds ur samarbete, och samarbeten blir lättare om man träffas. Därför bjuder vi till mingel och postersession där de över trettio projekt som...

Hur skulle man bygga Öresundsbron 2045, utan utsläpp från anläggning eller konstruktion? Det är frågan i en innovationstävling som hålls av Naturvårdsverket och som pågår under det närmsta året. InfraSweden2030 ställer upp med två lag i tävlingen. – Lagen har medlemmar från konsult- och entreprenörbranschen, från...

Utlysningen i fokusområdet Klimatneutral infrastruktur är avslutad och fyra projekt har fått innovationsstöd: Återvunnen betongkross i klimatneutrala konstruktioner inom transportinfrastruktur - som koordineras av RISE LifeExt - Livslängdsförlängning för befintliga stålbroar - som koordineras av Swerea KIMAB AB Klimat- och miljösmart hantering av sulfidjord - som koordineras av...

Torsdagen 4 maj träffade InfraSweden2030 de andra sexton strategiska innovationsprogrammen i en heldagskonferens för att prata om programmen kan samarbeta ännu mer och hur arbetet kopplas till de fem strategiska samverkansprogrammen som regeringen lanserat. Dagen arrangerades av Regeringskansliet, tillsammans med Formas, Energimyndigheten och Vinnova. Närings- och innovationsminister...

Representanter från näringsliv och forskningsinstitutioner kom på informationsmöte 3 april för att höra mer om InfraSweden2030:s utlysning om klimatneutral infrastruktur. Programchef Camilla Byström uppmuntrade alla som ville söka att ha med många samverkansparter i sina ansökningar. Utlysningen pågår fram till 28 april, och det viktigaste kravet...

2017 års öppna hus för InfraSweden2030 hölls på Näringlivets hus i Stockholm. Huvudpunkten under dagen var panelsamtal med samarbetsparter till InfraSweden2030, som gemensamt diskuterade behovet av innovationer i branschen och hur olika aktörer kan samarbeta. Under öppet hus utnämdes också den vinnande innovationen i Infra Awards: tågväxlar...