Välkommen till InfraSweden2030:s innovationsseminarium! Innovationer inom tillståndsbedömning och drift & underhåll av transportinfrastrukturen Under våren arrangerar InfraSweden2030 ett antal innovationsseminarier kopplat till programmets fem fokusområden. Syftet med innovationsseminarierna är identifiera och diskutera de viktigaste utmaningarna inom området och resonera kring innovationer som kan lösa dem. Seminarierna ger också...

På grund av det höga söktrycket på InfraSweden2030:s senaste utlysning har beslutet från Vinnova om vilka ansökningar som får stöd blivit något fördröjt. Vinnova har som målsättning att ge besked i slutet av vecka 16.   Nästa utlysning från InfraSweden2030 öppnar i september och stänger i november 2018....

Fossilfria transporter, städer utan fordonstrafik och en järnväg man alltid kan lita på. Det var några av de förslag som deltagarna lyfte vid det öppna hus som InfraSweden2030 nyligen arrangerade i Stockholm.   [caption id="attachment_17003" align="alignleft" width="300"] Öppet hus 2018 tog plats på Näringslivets Hus i Stockholm.[/caption] Hur...

  Välkommen till InfraSweden2030:s innovationsseminarium! Produktivitetsfrämjande åtgärder för framtidens infrastruktur – produkter och processer I juni 2018 öppnar InfraSweden2030:s nästa utlysning för att erhålla en konkurrenskraftig svensk transportinfrastruktur som möjliggör klimatneutrala transporter som möter samhällets ekonomiska och sociala utmaningar. Det är en bred utlysning över alla fem...

Vinterns utlysning från InfraSweden2030, Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur, är nu stängd. Vi fick in 67 projektansökningar, med en totalbudget på 100 miljoner SEK. Nu börjar bedömningsprocessen hos Vinnova för att se vilka projekt som kommer få stöd via denna utlsyning, som omfattade 36...

Framtidens transportinfrastruktur Årets öppet hus har temat den framtida transportinfrastrukturen. Kom och ta reda på var forskningsfronten ligger och var med och diskutera branschens utmaningar och möjligheter. 13:30 - 14:00   Registrering 14:00 - 15:00   Program Transportinfrastrukturens roll i samhällsutvecklingen, Svante Hagman, ordförande i styrelsen för Sveriges Byggindustrier. Vilken roll...

Har du stora eller små idéer kring hur Sveriges framtida transportinfrastruktur kan bli mer klimatsmart och hållbar? Detta är tävlingen där studenter kan göra skillnad genom att inspirera oss med nya idéer på verkliga utmaningar. Det bästa bidraget vinner 25.000 kronor och titeln Infra Awards Talent...

InfraSweden2030 öppnar nu sin största och bredaste utlysning sedan programmet startades. Fram till i februari 2018 kan pengar sökas för innovativa och konkurrenskraftiga lösningar som bidrar till en resurseffektiv transportinfrastruktur som är både miljömässigt och socialt hållbar. För att öka intresset för utlysningen hålls fem informations-...