Nu öppnar vinterns utlysning från InfraSweden2030!

Nu öppnar vinterns utlysning från InfraSweden2030!

Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur

Utlysningen täcker samtliga fokusområden och gäller genomförbarhetsstudier samt mindre och större FOI-projekt. Utlysningen gäller innovativa och konkurrenskraftiga lösningar som bidrar till en resurseffektiv transportinfrastruktur, som är både miljömässigt och socialt hållbar. InfraSweden2030 efterfrågar projekt som sammanlänkar transportinfrastruktur med informationsstruktur och även projekt som utvecklar metoder för klimatneutral infrastruktur. Projekten kan omfatta en rad olika områden, till exempel konstruktionslösningar, produktivitet, affärsformer, tillståndsbedömning och drift- och underhåll.

Ansökningsperiod 6 nov 2017 – 14 feb 2018

Projektstart VT2018

Utlysningen har en budget på 36 Mkr under 3 år, minst 50% medfinansiering krävs.

Förväntade resultat

Med den här utlysningen förväntar vi oss framför allt följande resultat:

 • Innovativa tekniska lösningar och metoder inom InfraSweden2030:s olika fokusområden
 • Effektivare verktyg för planering, upphandling, produktion, tillståndsbedömning och/eller uppföljning av transportinfrastruktur
 • Effektivare metoder för att föryngra och förlänga livslängden av transportinfrastruktur
 • Förslag till anpassning av regelverk eller standarder inom berörda områden
 • Utveckling och/eller demonstration av innovativa processer, verktyg och modeller för effektiv planering, produktion eller uppföljning
 • Ny kunskap om optimal samverkan mellan olika aktörer inom transportinfrastruktur
 • Vidareutveckling av tekniska lösningar, modeller/verktyg och produktionsmetoder
 • Hållbara konstruktionslösningar ur ett livscykelperspektiv
 • Innovativa och funktionella material och byggmetoder för att designa smart och grön transportinfrastruktur

 

 

Möjliga projekttyper

Genomförbarhetsstudie   3-6 mån, max bidrag 300 tkr

Litet FOI-projekt  12-36 mån, max bidrag 1 Mkr

Stort FOI-projekt  12-36 mån, ingen övre bidragsgräns

Informations- och matchmakingträffar för utlysningen

Program kl. 14-16:

 • 14:00 Om InfraSweden2030
 • 14:15 Om samverkan och innovation
 • 14:30 Om utlysningen
 • 14:45 Formaliakrav och sökprocess
 • 15:00 Fika, diskussion och matchmaking

 

Tider och platser:

Stockholm  9 nov, kl.14-16. Anmälan

Göteborg  16 nov, kl 14-16. Anmälan

Luleå  1 dec, kl 14-16. Anmälan

Stockholm  18 jan, kl 14-16. Anmälan