Beslutet klart: 27 projekt får stöd

Beslutet klart: 27 projekt får stöd

Vinterns utlysning från Vinnova och InfraSweden2030 hade högt söktryck. Hela budgeten blev intecknad med stöd till 27 innovationsprojekt runtom i Sverige.

Alla projekt som fått stöd kommer snart synas på Vinnovas webbsida, och såklart på www.infrasweden2030.se.

Projekten behandlar allt från innovation inom automation och autonoma fordon, till ny saltlösning för halkbekämpning.

 

Nästa utlysning från InfraSweden2030 kommer omfatta minst 20 miljoner kronor. Utlysningen öppnar i oktober, och stänger i januari 2019.