Vår vision

2030 har Sverige en konkurrenskraftig transportinfrastruktur som möjliggör klimatneutrala transporter som möter samhällets ekonomiska och sociala utmaningar.

Bli medlem!

Det är medlemmarna i InfraSweden2030 som:

  • Utformar utlysningar
  • Föreslår experter som utvärderar ansökningar
  • Kan ingå i styrelse och ledningsgrupp
  • Har rösträtt på stämman

Kolla in några av våra pågående projekt